Rodzice → Psycholog → Pomoc

Jeżeli szukasz pomocy

Instytucje udzielające pomocy

Lp Instytucja Kontakt
1 Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie (82) 575 62 10
2 Sąd Rejonowy w Krasnymsatwie Wydział Rodzinny i Nieletnich (82) 576 28 01 w. 225
3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie (82) 576 36 08
4 M.O.P.S. Krasnystaw (82) 576 23 24

Telefony zaufania

Telefon Charakterystyka
116 111 bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, fundacja "Dzieci Niczyje"
801 888 448 Telefon Zaufania HIV/AIDS
81 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki
81 534 60 60 Całodobowy Telefon Zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej
800 121 212 Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
82 576 36 08 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie
22 824-25-01 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy W Rodzinie "Niebieska Linia"