Uczniowie → Materiały → Przykłady JavaScript

Pobierz materiały i ćwiczenia

Opracował Józef Kańczugowski

JavaScript

 1. Przykłady definiowania funkcji - zajrzyj do źródła strony
 2. Zmiany właściwości CSS - klikaj myszką pokazywany kwadrat
 3. Przykład 1 formatowania elementów strony- metody document.getElementById() oraz document.getElementsByTagName()
 4. Przykład 2 formatowania elementów strony - zmiany następują po kliknięciu elementu button
 5. Przykład 3 formatowania elementów strony - w oddzielnym pliku zdefinowane są funkcje wywoływane jako obsługa zdarzenia onclick przycisku
 6. Przykład 4 formatowania elementów strony - w oddzielnym pliku zdefinowane są funkcje wywoływane jako obsługa zdarzenia onload elementu body
 7. Czerwony kwadracik uciekający przed wskaźnikiem myszki - przykład zmiennych globalnych definiujących aktualne położenie kwadratu
 8. Przykład 1 dostępu do pól formularza
 9. Przykład 2 dostępu do pól formularza
 10. Przykład 3 dostępu do pól formularza
 11. Przykład 4 dostępu do pól formularza
 12. Przykład 5 dostępu do pól formularza
 13. Skrypt sprawdza czy w dwóch polach formularza, użytkownik wpisał liczby i następnie oblicza iloraz tych liczb, przy czym nie pozwala na dzielenie przez zero
 14. Poprzedni przykład inaczej - zmieniono sposób dostępu do formularza oraz do jego pól
 15. Prosty kalkulator - działania matematyczne wykonywane na liczbach wpisanych w polach formularza (w pierwszym polu należy wpisać jedną liczbę, w drugim znak działania - "+", "-", "*", albo "/", w trzecim wpisać drugą liczbę i wcisnąć "Oblicz")
 16. Kolejny przykład obliczeń na liczbach wpisywanych w polach formularza. Przykład pokazuje między innymi zastosowanie metody document.getElementsByClassName()
 17. Obliczanie pola i obwodu prostokąta - kolejny przykład dostępu do pól formularza. Przykład pokazuje jak wyświetlić wyniki w formularzu, bez odświeżania strony.
 18. Pierwszy sposób aby wyświetlić wyniki w formularzu, bez wysłania formularza i odświeżenia strony
 19. Przeciwne działanie jak w poprzednim przykładzie - formularz zostaje wysłany, strona jest oświeżana
 20. Drugi sposób aby wyświetlić wyniki w formularzu, bez wysłania formularza i odświeżenia strony.
 21. Przeciwne działanie jak w poprzednim przykładzie - formularz zostaje wysłany, strona jest oświeżana
 22. Przykład tworzenia klasy obiektów "osoba", za pomocą konstruktora. Skrypt tworzy dwa obiekty tej klasy - "osoba1", "osoba2", a następnie wyświetla dane tych osób.
 23. Przykład generowania kodu HTML za pomocą skryptu JS.
 24. Przykład generowania zdarzeń elementów za pomocą skryptu JS. Jest to rozwinięcie poprzedniego przykładu. Dodatkowo pokazana jest funkcja losująca
 25. Kolejny przykład generowania kodu HTML za pomocą skryptu JS.
 26. Pierwszy sposób wykonania paska z przewijanym tekstem. W tym przykładzie przesuwamy div z napisem.
 27. Drugi sposób wykonania paska z przewijanym tekstem. W tym przykładzie przesuwamy tekst o jedną literkę, która przenoszona jest na koniec tekstu.
 28. Podanie hasła admin123 spowoduje otwarcie strony strona.html Moim zdaniem powinno się to wykonać w PHP, jednak przykłady w podręcznikach pokazują jawne stosowanie hasła w skrypcie JS.
 29. Strona będzie otwarta po podaniu hasła admin123 Moim zdaniem powinno się to wykonać w PHP, jednak przykłady w podręcznikach pokazują jawne stosowanie hasła w skrypcie JS.
 30. Dwa obrazki pokazywane na zmianę po kliknięciu w obrazek
 31. Pokaz czterech obrazków, wyświetlanych co 2 sekundy
 32. Przykład zastosowania okienek dialogowych JS