Projekty UE → Projekty ZREALIZOWANE → Projekt1_9,2 → Przetargi

Przetargi


2014 - ZAPYTANIA OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLET UBRAŃ OCHRONNYCH

Zapraszam do złożenia ofert na zakup kompletu ubrań ochronnych dla uczniów Technikum Nr 2 (kształcacym w zawodach: technik elektronik, mechanizacji rolnictwa , archtektury krajobrazu ,organizacji reklamy i informatyk ) odbywajacych praktykę zawodową w projekcie pt.: "Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie" realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w partnerstwie z ZSP Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie - zadanie nr 2 - Praktyki Zawodowe

Pobierz Pobierz

Roztrzygnięcie Pobierz

PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Dnia Wtorek, 17 Czerwca 2014 09:40 Carima

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjasnień do zapytania ofertowego na dostawę odzieży dla uczniów. W opisie przedmiotu zamówienia podajecie Państwo "komplet ubrań ochronnych zawiera: - bluzę i spodnie". Ponieważ na rynku występuje bardzo duża róznorodność odzieży roboczej w różnych zestawach np:

  • spodnie do pasa, spodnie na szelkach,
  • o róznych gramaturach tkaniny od 220g/m2 do ponad 300 g/m2,
  • o róznych składach tkaninyz których sa wykonane ubrania itd,

To wszystko wpływa zarówno na jakość odzieży jak i na cenę. Opis podany w zapytaniu ofertowym nie pozwala na obiektywne porównanie ofert.
Prosimy o uściślenie opisu zamawianych ubrań.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wyjaśnia:

  1. garmatura powyżej 300 g/m2
  2. Zawartość składników: 70% bawełna, 30% poliester
  3. spodnie do pasa
  4. odzież powinna być dobrej jakości
  5. Zamawiający prosi o przesłanie zdjęć oferowanej odzieży lub/i próbek tkanin.

ZAMAWIAJĄCY:
Elżbieta Zadrąg


ZAPYTANIE OFERTOWE - WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zapraszam do złożenia ofert na wyżywienie uczestników praktyk zawodowych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w partnerstwie z ZSP nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie – zadanie 2. Praktyki Zawodowe

Pobierz Pobierz

Roztrzygnięcie Pobierz


2013- PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLET UBRAŃ OCHRONNYCH

Zapraszam do złożenia ofert na zakup kompletu ubrań ochronnych dla uczniów Technikum Nr 2 (kształcacym w zawodach: technik elektronik, mechanizacji rolnictwa , archtektury krajobrazu ,organizacji reklamy i informatyk ) odbywajacych praktykę zawodową w projekcie pt.: "Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie" realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w partnerstwie z ZSP Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie - zadanie nr 2 - Praktyki Zawodowe

Pobierz Pobierz

Roztrzygnięcie Pobierz


ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP I DOSTARCZENIE ZESTAWU LITERATURY

Zapraszam do złożenia ofert na zakup i dostarczenie zestawu literatury dot. Doradztwa zawodowego dla uczniów na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w partnerstwie z ZSP nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie – zadanie 4. Szkolny ośrodek doradztwa zawodowego.

Pobierz Pobierz

Roztrzygnięcie Pobierz


PRZETARG NIEOGRANICZONY - (IV) - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU ORAZ POMOCY NAUKOWYCH

Krasnystaw: Przedmiotem zamówienia jest usługa na dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu pt.:Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłoszenie o przetargu Pobierz

siwz Pobierz

załączniki do siwz Pobierz

roztrzygnięcie Pobierz

Krasnystaw, dnia 24 czerwca 2013 r.

ZSP2.081.1.3c.2013

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. Zamówienia na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu„Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) , w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Zapytanie 1.

Zadanie 7 - stół monterski

Czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary stołu np. 1080x640 lub 1200x540

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary stołu – 1080x640

Zapytanie 2.

Zadanie 8 – zestaw urządzeń monterskich

Czy Zamawiający ma na myśli zakup 6 zestawów po 6 kpl. czy 1 zestawu składającego się z 6 kpl. pilników, kluczy itd.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli zakup 1 zestawu składającego się z 6 kpl. pilników, kluczy itd.

ZAMAWIAJĄCY
Elżbieta Zadrąg


ZAPYTANIE OFERTOWE - WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zapraszam do złożenia ofert na wyżywienie uczestników praktyk zawodowych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w partnerstwie z ZSP nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie – zadanie 2. Praktyki Zawodowe

Pobierz Pobierz

Roztrzygnięcie Pobierz


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU ORAZ POMOCY NAUKOWYCH

Zaproszenie do złożenia ofert

Zapytanie nr 1 Pobierz

Zapytanie nr 2 Pobierz

Zapytanie nr 3 Pobierz

Zapytanie nr 4 Pobierz

Zapytanie nr 5 Pobierz

Zapytanie nr 6 Pobierz

Zapytanie nr 7 Pobierz

Zapytanie nr 8 Pobierz

Zapytanie nr 9 Pobierz

Zapytanie nr 10 Pobierz

Roztrzygnięcie Pobierz


ZAPYTANIE OFERTOWE - (II) - PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I WYDRUK MATERIAŁÓW MERYTORYCZNYCH DLA UCZNIÓW

Zapraszam do złożenia ofert na przygotowanie do druku i wydruk materiałów merytorycznych dla uczniów na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w partnerstwie z ZSP nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie – zadanie 4. Szkolny ośrodek doradztwa zawodowego.

Pobierz Pobierz

Roztrzygnięcie Pobierz


ZAPYTANIE OFERTOWE - (I) - PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I WYDRUK MATERIAŁÓW MERYTORYCZNYCH DLA UCZNIÓW

Zapraszam do złożenia ofert na przygotowanie do druku i wydruk materiałów merytorycznych dla uczniów na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w partnerstwie z ZSP nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie – zadanie 3. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Pobierz Pobierz

Roztrzygnięcie Pobierz


PRZETARG NIROGRANICZONY - (III) - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU ORAZ POMOCY NAUKOWYCH

Krasnystaw: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu pt.: Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 88011 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013

ogłoszenie o przetargu Pobierz

siwz Pobierz

załączniki do siwz Pobierz

roztrzygnięcie Pobierz

ZAPYTANIE

Zamawiający w zadaniu 8 (Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych –GPS, w ramach projektu „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), w jednych z punktów wymagań dotyczących dokładności pozycjonowania, pisze, że urządzenie musi posiadać dokładność 1,5m (postprocessing). Zbieranie danych do postprocessingu (30-60 minut) i ich obróbka (od 60 minut) są rozwiązaniami aktualnie rzadko wykorzystywanymi i mało praktycznymi tym bardziej, że mają zapewnić tylko dokładność 1,5m. Dodatkowo zamawiający, aby w pełni wykorzystał funkcję postprocessingu będzie zmuszony nabyć dodatkowe oprogramowanie (rząd 2-6tyś zł netto) umożliwiające obróbkę danych. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, które posiada dokładność pomiaru już w czasie rzeczywistym 1-3 m (bez potrzeby postprocessingu) przy wspomaganiu bezpłatnego systemu satelitów geostacjonarnych SBAS? W przypadku niewyrażenia zgody prosimy o podanie konkretnego uzasadnienia z praktycznego punktu widzenia.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, które posiada dokładność pomiaru już w czasie rzeczywistym 1-3 m (bez potrzeby postprocessingu) przy wspomaganiu bezpłatnego systemu satelitów geostacjonarnych SBAS.
Elżbieta Zadrąg


PRZETARG NIEOGRANICZONY - (II) - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU ORAZ POMOCY NAUKOWYCH

Krasnystaw: Przedmiotem zamówienia jest usługa na dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu pt.: Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłoszenie o przetargu Pobierz

siwz Pobierz

załączniki do siwz Pobierz

roztrzygnięcie Pobierz

Zapytania

Krasnystaw, dnia 13 maja 2013 r.

ZSP2.081.3-2.2013

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. Zamówienia na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu„Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) , w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Zapytanie 1.

Czy zamawiający w zadaniu 10 dopuści urządzenie bez złącza słuchawkowego 2,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby urządzenie z zadania nr 10 było bez złącza słuchawkowego 2,5 mm.

Zapytanie 2.

Zamawiający w zadaniu 18 –GPS do celów geodezyjnych określa następujące wymagania:

- czułość modułu GPS (nawet do 2,5 m w trybie rzeczywistym i do 1,5 m w postprocessingu)

- Możliwość gromadzenia danych do postprocessingu (obliczenia w biurze podwyższające dokładność pomiaru do 1,5 m)

Pytanie:

Z wyżej przytoczonego opisu Zamawiającego nie wynika jednoznacznie, że urządzenie ma mieć w momencie dostawy zainstalowaną opcję postprocessing. Czy Zamawiający wymaga zainstalowania na urządzeniu opcji postprocessing, czy też Zamawiający wymaga aby tylko była możliwość zainstalowania jej w przyszłości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby w urządzeniu z zadania nr 18 była możliwość zainstalowania postprocessingu w przyszłości.

ZAMAWIAJĄCY
Elżbieta Zadrąg


PRZETARG NIEOGRANICZONY - (II) - PROWADZENIE ZAJĘĆ

Krasnystaw: Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego z matematyki w ramach projektu pt.Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie Numer ogłoszenia: 170176 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013

ogłoszenie o przetargu Pobierz

siwz i załączniki Pobierz

roztrzygnięcie Pobierz


PRZETARG NIEOGRANICZONY - (I) - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU ORAZ POMOCY NAUKOWYCH

Krasnystaw: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP NR 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłoszenie o przetargu Pobierz

siwz Pobierz

załączniki Pobierz

roztrzygnięcie Pobierz

Zapytania:

Krasnystaw dnia 22.04.2013r

Nr sprawy ZSP2.1.3/2013

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. Zamówienia na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu

„Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie1.

Zamawiający w punkcie 18 SIWZ pisze: Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W Sekcji 2 ogłoszenia o zamówieniu pisze:

II.1.7/ Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 24

W związku wykluczającymi się wzajemnie zapisami SIWZ oraz Ogłoszenia o Zamówieniu, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Odpowiedź:

Punkt 18 SIWZ ; Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Pytanie 2.Czy Zamawiający w zadaniu 14 dopuści urządzenie bez WiFi lub czy dopuści urządzenie bez złącza słuchawkowego 2,5mm?

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez WiFi ale dopuszcza urządzenie bez złącza słuchawkowego 2,5mm / zadanie 14/

Pytanie 3.Z przytoczonego opisu Zamawiającego w zadaniu 23 nie wynika jednoznacznie, że urządzenie ma mieć w momencie dostawy zainstalowaną opcję post processing. Czy Zamawiający wymaga zainstalowania na urządzeniu opcji post processing czy też Zamawiajacy wymaga aby tylko była możliwość zainstalowania jej w w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w urządzeniu była możliwość zainstalowania w przyszłości opcji post processing.

Zamawiający

Elżbieta Zadrąg


PRZETARG NIEOGRANICZONY - (I) -PROWADZENIE ZAJĘĆ

Krasnystaw: Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego z matematyki w ramach projektu Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie Numer ogłoszenia: 141604 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ogłoszenie o przetargu

ogłoszenie o przetargu Pobierz

siwz i załączniki Pobierz

roztrzygnięcie przetargu Pobierz


PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

Krasnystaw: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w ramach projektu pt: Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie Numer ogłoszenia: 141592 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ogłoszenie o przetargu Pobierz

siwz i załączniki Pobierz

roztrzygnięcie przetargu Pobierz