Rodzice → Psycholog → Zasady korzystania z usług psychologa szkolnego

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

  1. Uczeń może korzystać z pomocy psychologa szkolnego w czasie przerw
  2. Uczeń może korzystać z pomocy psychologa szkolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych w godzinach, w których dyżuruje psycholog
  3. Nauczyciel/wychowawca może skierować ucznia sprawiającego trudności wychowawcze w ramach interwencji psychologicznej
  4. Nauczyciel/wychowawca może skierować ucznia, który potrzebuje pomocy psychologicznej w ustalonym terminie
  5. Rodzice uczniów mogą korzystać z pomocy psychologa szkolnego w godzinach dyżuru
  6. Uczniowie, którzy potrzebują pomocy psychologa szkolnego mogą umawiać się na wizytę w czasie godzin wychowawczych
  7. Grupy uczniów, które chcą skorzystać z porady psychologa szkolnego mogą umawiać się na wizytę w czasie godzin wychowawczych

Justyna Mańkowska-Wrona
Psycholog szkolny