Uczniowie → Biblioteka → Kronika

Kronika

Kronika to jedno z najstarszych kompendiów wiedzy na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie. Zawiera ona opis wydarzeń każdego kolejnego roku szkolnego. Znajdziemy w niej informacje na temat dyrekcji i kadry pedagogicznej szkoły, uroczystości szkolnych takich jak DEN, Święto Patrona Szkoły, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Studniówka, jubileusz istnienia szkoły, święta narodowe a także wycieczki, konkursy, sukcesy uczniów i inne bieżące informacje z życia szkoły. W jej prowadzenie angażują się kolejne pokolenia uczniów. Roczniki archiwalne kroniki znajdują się w bibliotece szkolnej i są udostępniane między innymi podczas zjazdów absolwentów oraz Dnia Otwartych Drzwi.

Opracowała: Anna Kurzak