Nauczyciele → Biblioteka → O bibliotece

Szkolna biblioteka

Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30

Księgozbiór biblioteki liczy ok. 20000 woluminów. Są to książki z różnych działów, które czytelnicy mogą wypożyczać do domu.

Biblioteka udostępnia również uczniom księgozbiór podręczny, z którego można korzystać na miejscu w czytelni (słowniki, encyklopedie, leksykony ).

Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury, udzielają porad i wskazówek w wyborach czytelniczych, pomagają uczniom w nabywaniu umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną.

W bibliotece szkolnej uczniowie znajdują materiały potrzebne do konkursów, prezentacji i referatów.

Opracowała: Marta Kozłowska