Szkoła → Formy nauczania → Kursy → Kurs rolnik
O zawodzie rolnik
W Naszej Szkole wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli przekaże Ci fachową wiedzę w przyjaznej atmosferze

O zawodzie rolnik

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • 1) Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
  • 2) Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
  • 3) Prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • 4) Prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.