POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Podstawy PHP dla technika informatyka 351203 - kwalifikacja E.14.

Opracował: Józef Kańczugowski

Dla kogo przeznaczone jest niniejsze opracowanie

Przede wszystkim dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk 351203.
Niniejsze opracowanie może być przydatne:

 • W przedmiocie Witryny i aplikacje internetowe - część materiału w zakresie aplikacji internetowych. Część, ponieważ przedmiot ten obejmuje także JavaSript;
 • W przedmiocie Programowanie aplikacji internetowych dział oprogramowania serwera, oprócz tego w przedmocie tym znajduje się materiał nauczania dotyczący oprogramownia działającego po stronie użytkownika a więc JavaScript.

Korelacje i sugestie dla nauczyciela:

 • Wydaje się rozsądnym zastosowanie kolejności: PHP, a dopiero potem JavaSript, z następujących względów:
  • W JavaScript mamy typowe programowanie obiektowe, natomiast PHP w zakresie dla nas potrzebnym będziemy w większości przypadków stosować w układzie proceduralnym. Logicznym następstwem programowania proceduralnego, jest programowanie obiektowe, a nie odwrotnie.
  • Prawdziwie dynamiczne strony WWW wymagają zastosowania baz danych (w tym opracowaniu MySQL) do obsługi których PHP jest niezbędne, poza tym JavaSript nadal, przede wszystkim zarządza wyglądem strony a nie przetwarzaniem danych. Jednym słowem, można zrobić dynamiczną stronę bez JavaSript, ale bez PHP - nie. Dlatego więcej czasu należałoby poświęcić nauce PHP.
  • Równolegle są realizowane przedmioty Systemy baz danych oraz Administracja bazami danych. Nie ma problemu, aby tak skorelować rozkłady materiałów, aby we wszystkich przedmiotach pokazać zarządzanie bazą MySQL z poziomu PHP.
 • Przydzielenie odpowiedniej liczby godzin na dany temat, zależy od indywidualnej oceny nauczyciela.
 • Każdy temat obejmuje wprowadzenie teoretyczne oraz wiele zadań praktycznych.

Sądzę, że to opracowanie może być bardzo przydatne nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich, którzy zaczynają się uczyć tworzenia dynamicznych stron WWW.
Nauka jest prowadzona od podstaw - przy założeniu, że użytkownik nie ma żadnego pojęcia o programowaniu, musi jednak umieć tworzyć statyczne strony WWW. Tym którzy tego nie potrafią, polecam podstawy HTML5.

Wymagania stawiane uczniom

Na zajęcia przychodzisz z następującym wyposażeniem:

 • pendrive - 8 GB w zupełności wystarczy - przeznaczony wyłącznie do szkoły,
 • zeszyt w kratkę, najlepiej w formacie A4 i "coś" do pisania,
 • ołówek, ekierka, cyrkiel i gumka do wykonywania szkiców.

Zapytasz zapewne, czy mógłbyś prowadzić "zeszyt elektroniczny" - odpowiem od razu - zdecydowanie nie. Oto dlaczego:

 • moje wieloletnie doświadczenie pokazuje, że zeszyt jest pewniejszym nośnikem informacji jak nośniki elektroniczne,
 • w związku z powyższym najważniejsze informacje znajdą się w zeszycie - jakie informacje? Choćby tematy i daty zajęć, polecenia do wykonania, opis pracy domowej, niektóre fragmenty kodów źródłowych itp.,
 • ręcznie wykonywane notatki wspomagają proces zapamiętywania.
Szacuję, że przynajmniej 90% czasu spędzisz przy komputerze, wykonując konkretne zadania praktyczne. Te zadania, będziesz zapisywał na nośniku elektronicznym.

Jako nauczyciel daję Ci gwarancję zakończenia nauki z oceną pozytywną, jak również zdania egzaminów z przygotowania zawodowego w zakresie kwalifikacji E.14. jeżeli spełnisz trzy warunki.

 1. Będziesz systematycznie uczęszczał na zajęcia, posiadając potrzebne pomoce.
 2. Podczas zajęć będziesz wykonywał polecenia nauczyciela.
 3. Po zajęciach - w domu - wykonasz ponownie wszystkie ćwiczenia z zajęć oraz zadanie do wykonania w domu. Jeżeli uważnie przeczytałeś ten punkt, to zauważyłeś, że pracę domową masz zawsze.

Kiedy czegoś nie rozumiesz albo nie wiesz jak coś wykonać

Zajęcia będą tak prowadzone, abyś jak najwięcej pracował samodzielnie. Na pewno będą sytuacje, kiedy czegoś nie zrozumiesz lub nie będziesz wiedział jak coś zrobić. To jest normalne i bardzo dobrze o Tobie świadczy, jak mówią problemów nie ma tylko ten, co nic nie robi. Spokojnie - możesz liczyć na pomoc nauczyciela, jednak najpierw sam spróbuj rozwiązać problem.

 1. Nigdy nie zostawiaj nierozwiązanych problemów. To czego będziesz się uczył jutro, bazuje na tym co nauczyłeś się dzisiaj.
 2. Jeżeli masz problemy podczas zajęć, pytaj nauczyciela - to tylko dobrze o Tobie świadczy, nauczyciel widzi że pracujesz.
 3. Jeżeli masz problemy podczas pracy w domu, to:
  1. Postaraj się je sprecyzować i odpowiednie hasła tematyczne zanotuj w zeszycie.
  2. Dobrze byłoby, gdybyś poinformował mnie mailem jozef.kanczugowski@gmail.com. Chciałbym mieć czas do przygotowania sensownego rozwiązania.
  3. Na następnej lekcji zgłoś problem - będziemy go rozwiązywać.

Praca domowa

Napisz w zeszycie jakie działania musisz systematycznie wykonywać, aby bez problemów opanować materiał nauczania.

Kilka uwag technicznych

Na pewno sam się zorientujesz, ale dla ułatwienia podaję:
 • tak wyglądają linki,
 • tak wyglądają elementy kodu
 • tekst w ten sposób zaznaczony oznacza, że zawiera treści, które będą dla Ciebie w pełni zrozumiałe dopiero w dalszym toku nauki,
 • numeracja ćwiczeń oraz rysunków jest zgodna z numeracją plików niniejszego opracowania - ten przykład dobrze to tłumaczy,
 • obok ćwiczeń pokazywane są najczęściej prawidłowe rozwiązania, wykorzystuj je tylko do sprawdzenia, czy zadanie wykonałeś poprawnie,

Literatura

Polecam najlepszą książkę w omawianym zakresie wiedzy, jaką miałem przyjemność przeczytać: "PHP i MySQL. Tworzenie stron WW" autorstwa Luke Welling i Laury Thomson. Posiadam wydanie III, wydawnictwo Helion, być może ukazały się nowsze wydania. Wiele ćwiczeń niniejszego opracowania jest inspirowanych treściami tej książki.