POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Podstawy MySQL dla technika informatyka 351203 - kwalifikacja E.14.

Opracował: Józef Kańczugowski

Dla kogo przeznaczone jest niniejsze opracowanie

Przede wszystkim dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk 351203.
Niniejsze opracowanie może być przydatne w przedmiotach Systemy baz danych oraz Administracja bazami danych . Każdy temat obejmuje wprowadzenie teoretyczne oraz wiele zadań praktycznych.

Sądzę, że to opracowanie może być bardzo przydatne nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich, którzy chcą opanować podstawy działania internetowej bazy danych MySQL.

Wymagania stawiane uczniom

Na zajęcia przychodzisz z następującym wyposażeniem:

 • pendrive - 8 GB w zupełności wystarczy - przeznaczony wyłącznie do szkoły,
 • zeszyt w kratkę, najlepiej w formacie A4 i "coś" do pisania,
 • ołówek, ekierka, cyrkiel i gumka do wykonywania szkiców.

Zapytasz zapewne, czy mógłbyś prowadzić "zeszyt elektroniczny" - odpowiem od razu - zdecydowanie nie. Oto dlaczego:

 • moje wieloletnie doświadczenie pokazuje, że zeszyt jest pewniejszym nośnikem informacji jak nośniki elektroniczne,
 • w związku z powyższym najważniejsze informacje znajdą się w zeszycie - jakie informacje? Choćby tematy i daty zajęć, polecenia do wykonania, opis pracy domowej, niektóre fragmenty kodów źródłowych itp.,
 • ręcznie wykonywane notatki wspomagają proces zapamiętywania.
Szacuję, że przynajmniej 90% czasu spędzisz przy komputerze, wykonując konkretne zadania praktyczne. Te zadania, będziesz zapisywał na nośniku elektronicznym.

Jako nauczyciel daję Ci gwarancję zakończenia nauki z oceną pozytywną, jak również zdania egzaminów z przygotowania zawodowego w zakresie kwalifikacji E.14. jeżeli spełnisz trzy warunki.

 1. Będziesz systematycznie uczęszczał na zajęcia, posiadając potrzebne pomoce.
 2. Podczas zajęć będziesz wykonywał polecenia nauczyciela.
 3. Po zajęciach - w domu - wykonasz ponownie wszystkie ćwiczenia z zajęć oraz zadanie do wykonania w domu. Jeżeli uważnie przeczytałeś ten punkt, to zauważyłeś, że pracę domową masz zawsze.

Kiedy czegoś nie rozumiesz albo nie wiesz jak coś wykonać

Zajęcia będą tak prowadzone, abyś jak najwięcej pracował samodzielnie. Na pewno będą sytuacje, kiedy czegoś nie zrozumiesz lub nie będziesz wiedział jak coś zrobić. To jest normalne i bardzo dobrze o Tobie świadczy, jak mówią problemów nie ma tylko ten, co nic nie robi. Spokojnie - możesz liczyć na pomoc nauczyciela, jednak najpierw sam spróbuj rozwiązać problem.

 1. Nigdy nie zostawiaj nierozwiązanych problemów. To czego będziesz się uczył jutro, bazuje na tym co nauczyłeś się dzisiaj.
 2. Jeżeli masz problemy podczas zajęć, pytaj nauczyciela - to tylko dobrze o Tobie świadczy, nauczyciel widzi że pracujesz.
 3. Jeżeli masz problemy podczas pracy w domu, to:
  1. Postaraj się je sprecyzować i odpowiednie hasła tematyczne zanotuj w zeszycie.
  2. Dobrze byłoby, gdybyś poinformował mnie mailem jozef.kanczugowski@gmail.com. Chciałbym mieć czas do przygotowania sensownego rozwiązania.
  3. Na następnej lekcji zgłoś problem - będziemy go rozwiązywać.

Praca domowa

Napisz w zeszycie jakie działania musisz systematycznie wykonywać, aby bez problemów opanować materiał nauczania.

Kilka uwag technicznych

Na pewno sam się zorientujesz, ale dla ułatwienia podaję:
 • tak wyglądają linki,
 • tak wyglądają elementy kodu
 • tekst w ten sposób zaznaczony oznacza, że zawiera treści, które będą dla Ciebie w pełni zrozumiałe dopiero w dalszym toku nauki,
 • numeracja ćwiczeń oraz rysunków jest zgodna z numeracją plików niniejszego opracowania - ten przykład dobrze to tłumaczy,
 • obok ćwiczeń pokazywane są najczęściej prawidłowe rozwiązania, wykorzystuj je tylko do sprawdzenia, czy zadanie wykonałeś poprawnie,