Kursy → Kurs florysta → Plan nauczania
Plan nauczania
W Naszej Szkole wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli przekaże Ci fachową wiedzę w przyjaznej atmosferze

Plan nauczania

Przedmioty teoretyczne - łącznie 243 godziny

  • Materiałoznawstwo roślinne 48 godzin
  • Materiałoznawstwo nieroślinne 10 godzin
  • Kulturowe podstawy florystyki 10 godzin
  • Środki wyrazu twórczego 39 godzin
  • Kompozycje florystyczne 96 godzin
  • Przedsiębiorstwo florystyczne 20 godzin
  • Język obcy we florystyce 20 godzin

Zajęcia praktyczne

  • Wykonywanie kompozycji florystycznych 240 godzin

Łącznie 483 godziny

Plan zajęć

Będzie pokazany na szkolnej stronie WWW. Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym, terminy chcemy uzgodnić z uczestnikami kursu.